ШУТИС-ийн Ахлах сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургалттай X ангидаа элсэлт авна
5/25/2020 11:39:28 AM

Бүртгэл:  Элсэлтийн цахим бүртгэлийг 2020.05.25 – 06.15 өдрүүдэд бүртгэнэ.

Элсэлтийн шалгалт: 2020.08.24-28-ны хооронд зохион байгуулна.

Элсэн суралцах чиглэлүүд:

  • Гүнзгийрүүлсэн сургалттай инженерийн бэлтгэл анги
    • /Математик, Физикийн шалгалт/
  • Гүнзгийрүүлсэн сургалттай архитектур, дизайны бэлтгэл анги
    • /Математик, зургийн шалгалт/

Элсэлтийн журам

Утас: 99273337, 80032189, 77110208

Вэб сайт: http://musthighschool.mn/

Мэйл: highschool@must.edu.mn