Цахим сургалтын үйл ажиллагаа"-г зохицуулах түр журам батлагдлаа.
4/10/2020 2:47:57 PM

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яамны чиглэл хүргүүлэх тухай 2020 оны  3 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2/1174 тоот албан бичиг, ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2020 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр “Цахим сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам” батлагдлаа. Тус журмыг 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас эхлэн мөрдөж ажиллана.  “Цахим сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-ыг  эндээс үзнэ үү.

 

Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газар

2020.04.01