Зарлал: Ур чадварын шалгалт
6/30/2020 3:44:54 PM

Зарлал: Ур чадварын шалгалтын материалыг 07 сарын 04 ийг хүртэл авахаар хугацааг сунгалаа!
Ур чадварын шалгалтын даалгаврыг системд нэвтэрч ороод зүүн талд байрлалтай цэс дээр татаж авахаар байрлуулсан тул тэндээс авна уу /Элсэлтийн комисс/