Зарлал: Бакалаврын элсэлтийн бүртгэл
7/7/2020 11:09:37 AM

Зарлал: ШУТИС -ийн Бакалаврын элсэлтэд бүртгүүлэх хугацаа 2020.07.07 -ны 18 цаг хүртэл сунгагдлаа! /Элсэлтийн комисс/