2020-2021 оны хичээлийн жилийн хичээл сонголт I
8/12/2020 3:29:37 PM

2020-2021 оны хичээлийн жилийн шинээр элсэж орсон оюутан Хичээл сонголт I -ээ 2020-08-17 -ноос student.must.edu.mn сайтаар ОЮУТНЫ КОД, НУУЦ ҮГЭЭР нэвтэрч хийнэ.