2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ӨВЛИЙН ЭЛСЭЛТЭЭР ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
12/22/2022 7:18:58 PM
С.Дуг Сургууль Индекс Хөтөлбөр Бүлэг  
1 Барилга, архитектурын сургууль 1 071205 Хаягдал боловсруулах технологи I  
2 073201 Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ I  
3 073202 Сантехникийн инженерчлэл I  
4 073203 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер I  
5 073204 Барилгын инженерчлэл I  
6 073205 Гүүрийн инженерчлэл I  
7 073207 Усны барилга, байгууламж I  
8 073209 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи I  
9 073210 Авто замын инженерчлэл I  
2 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль 11 041201 Санхүү II  
12 041301 Бизнесийн удирдлага II  
13 041304 Хүний нөөцийн менежмент II  
14 041305 Нийтийн удирдлага II  
15 041401 Маркетинг II  
16 041302 Үйлдвэрлэлийн менежмент II  
17 041303 Менежмент II  
18 101501 Аялал жуулчлал II  
20 031301 Сэтгэл судлал IV  
21 041402 Олон нийттэй харилцах ажил IV  
22 092301 Нийгмийн ажил IV  
3 Гадаад хэлний сургууль 23 070002 Инженерийн бэлтгэл /Япон хэл дээр/ I Japan icon
24 023101 Гадаад хэлний орчуулга V  
4 Геологи уул, уурхайн сургууль 25 053201 Геодези I  
26 053201 Геодези /БНХАУ-тай хамтарсан 2+2/ I China icon
27 053204 Геологи I  
28 053205 Гидрогеологи I  
29 053207 Геофизик I  
30 053209 Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул I  
31 072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи I  
33 072402 Уул уурхайн геотехник I  
34 072403 Уул уурхайн маркшейдр I  
35 072404 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи I  
36 072405 Өрөмдлөгийн инженерчлэл I  
37 072406 Газрын тосны инженерчлэл I  
38 072901 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж I  
39 072902 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт I  
40 073101 Газар зохион байгуулалт I  
41 072407 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл I  
42 102201 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй I  
5 Механик, тээврийн сургууль 43 071402 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт I  
45 071502 Металлурги, металлын технологи I  
46 071506 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт I  
47 071507 Машин үйлдвэрлэлийн технологи I  
48 071510 Металл судлал, технологи I  
49 071601 Авто инженерчлэл I  
50 071603 Машины электрон систем I  
51 071604 Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл I  
52 071605 Нисэх техникийн механик I  
53 071606 Авионик I  
54 073211 Барилга замын машин төхөөрөмж I  
55 104105 Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалт II  
56 104101 Зүтгүүр, зүтгүүрийн аж ахуй I  
57 071501 Механик инженерчлэл /БНСУ-тай хамтарсан 2+2 СунЧонХан ИС/ I South korea icon
58 071501 Механик инженерчлэл /БНСУ-тай хамтарсан 2+2 Ханбат ИС/ I South korea icon
59 071501 Механик инженерчлэл /БНСУ-тай хамтарсан 2+2 Сэүлдэ ИС/ I South korea icon
60 078811 Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи I  
61 104105 Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалт II  
62 041308 Логистик менежмент II  
6 Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль 63 061201 Компьютерын сүлжээ I  
65 061203 Mультимедиа технологи I  
66 061204 Өгөгдлийн ухаан I  
68 061303 Мэдээллийн систем I  
70 061901 IoT /Зүйлсийн интернэт/ Технологи I  
72 071401 Электроникийн инженерчлэл I  
74 071407 Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл I  
75 071408 Утасгүй холбооны инженерчлэл I  
76 078806 Робот ба хиймэл оюун ухаан I  
7 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль 80 051102 Микробиологи I  
81 051202 Биотехнологи I  
82 071508 Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж I  
83 071509 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж I  
84 072102 Хоол зүй, шим судлал I  
85 072103 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал I  
86 072104 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи I  
87 072105 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи I  
88 072203 Хэвлэл, медиа үйлдвэрлэлийн технологи I  
89 072204 Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи I  
90 072301 Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт I  
91 072302 Арьсны боловсруулалтын технологи I  
92 072303 Арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи I  
93 072304 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи I  
94 082102 Ойн инженерчлэл I  
95 021105 Хэвлэлийн график дизайн III  
97 021202 Хувцасны дизайн III  
98 021203 Үйлдвэрлэлийн дизайн III  
8 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 100 054201 Статистик I  
101 071101 Химийн инженерчлэл I  
102 071103 Химийн боловсруулалтын технологи I  
103 071104 Hүүрсний боловсруулалтын технологи I  
104 071105 Газрын тосны боловсруулалтын технологи I  
105 071201 Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл I  
106 072201 Материал судлал, инженерчлэл I  
107 078801 Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл I  
108 054201 Статистик /БНХАУ-тай хамтарсан 2+2/ I China icon
109 071101 Химийн инженерчлэл /БНХАУ-тай хамтарсан 2+2/ I China icon
110 071201 Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл /БНХАУ-тай хамтарсан 2+2/ I China icon
111 053303 Хэрэглээний физик I  
112   Инженерийн бэлтгэл /Герман хэл дээр/ I Germany icon
9 Эрчим хүчний сургууль 113 071204 Экологийн технологи I  
115 071303 Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл I  
116 071304 Цахилгаан системийн автоматжуулалт I  
117 071305 Дулааны процессын автоматжуулалт I  
118 071306 Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж I  
119 071308 Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем I  
120 071309 Цахилгааны инженер I  
121 071310 Цахилгаан хангамж I  
122 078810 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт I  
123 071301 Сэргээгдэх эрчим хүч /БНХАУ-тай хамтарсан 2+2/ I China icon
124 071303 Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл /БНХАУ-тай хамтарсан 2+2/ I China icon
125 071310 Цахилгаан хангамж /БНХАУ-тай хамтарсан 2+2/ I China icon
126 078810 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт /БНХАУ-тай хамтарсан 2+2/ I China icon
10 Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль 127 041301 Бизнесийн удирдлага II  
128 041303 Менежмент II  
129 071303 Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл I  
130 071309 Цахилгааны инженер I  
132 071502 Металлурги, металлын технологи I  
133 071507 Машин үйлдвэрлэлийн технологи I  
134 072103 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал I  
135 072104 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи I  
137 072404 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи I  
139 071304 Цахилгаан системийн автоматжуулалт I  
141 072902 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт I  
142 073201 Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ I  
143 073203 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер I  
144 073209 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи I  
145 073211 Барилга замын машин төхөөрөмж I  
146 072901 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж I  
11 Өмнөговь аймагт байгуулагдах ШУТИС-ийн харьяа сургуульд хичээллэх

147

  Уул уурхайн ашиглалтын технологи I  
149   Мэдээллийн Технологи  I  
150   Цахилгааны инженер  I