МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
1/24/2023 11:18:36 AM
Сургууль Хөтөлбөрийн нэр Төрөл
БАРИЛГА, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ Архитектур Судлаач
Архитектур Мэргэжлийн
Хот байгуулалтын архитектур Судлаач
Хот байгуулалтын архитектур Мэргэжлийн
Барилгын инженерчлэл Судлаач
Барилгын инженерчлэл Мэргэжлийн
Барилгын геотехник Мэргэжлийн
Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи Судлаач
Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи Мэргэжлийн
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Гүүрийн инженерчлэл Судлаач
Гүүрийн инженерчлэл Мэргэжлийн
Усны барилга, байгууламж Судлаач
Усны барилга, байгууламж Мэргэжлийн
Авто замын инженерчлэл Судлаач
Авто замын инженерчлэл Мэргэжлийн
Хаягдал боловсруулах технологи Судлаач
Хаягдал боловсруулах технологи Мэргэжлийн
Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ Судлаач
Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ Мэргэжлийн
Сантехникийн инженерчлэл Судлаач
Сантехникийн инженерчлэл Мэргэжлийн
Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер Судлаач
Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер Мэргэжлийн
БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ Санхүү Судлаач
Бизнесийн удирдлага Мэргэжлийн
Үйлдвэрлэлийн менежмент Судлаач
Үйлдвэрлэлийн менежмент Мэргэжлийн
Менежмент Мэргэжлийн
Хүний нөөцийн менежмент Судлаач
Хүний нөөцийн менежмент Мэргэжлийн
Төрийн удирдлага Судлаач
Төрийн удирдлага Мэргэжлийн
Төрийн захиргаа Судлаач
Төрийн захиргаа Мэргэжлийн
Маркетинг Судлаач
Хөрөнгийн үнэлгээ Судлаач
Хөрөнгийн үнэлгээ Мэргэжлийн
Аялал жуулчлал Судлаач
Логистик менежмент Судлаач
Логистик менежмент Мэргэжлийн
БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ Сэтгэл судлал Судлаач
Сэтгэл судлал Мэргэжлийн
Нийтийн удирдлага Судлаач
Нийтийн удирдлага Мэргэжлийн
Олон нийттэй харилцах ажил Судлаач
Олон нийттэй харилцах ажил Мэргэжлийн
Нийгмийн ажил Судлаач
Нийгмийн ажил Мэргэжлийн
Соёл судлал Судлаач
Соёл судлал Мэргэжлийн
ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН СУРГУУЛЬ Өрөмдлөгийн инженерчлэл Судлаач
Өрөмдлөгийн инженерчлэл Мэргэжлийн
Газрын тосны инженерчлэл Судлаач
Газрын тосны инженерчлэл Мэргэжлийн
Хийн инженерчлэл Судлаач
Хийн инженерчлэл Мэргэжлийн
Геодези Судлаач
Геодези Мэргэжлийн
Газрын кадастр Судлаач
Газрын кадастр Мэргэжлийн
Геологи Судлаач
Геологи Мэргэжлийн
Гидрогеологи Судлаач
Гидрогеологи Мэргэжлийн
Геоэкологи Судлаач
Геоэкологи Мэргэжлийн
Геофизик Судлаач
Геофизик Мэргэжлийн
Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул Судлаач
Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул Мэргэжлийн
Инженер геологи, геотехник Судлаач
Инженер геологи, геотехник Мэргэжлийн
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Судлаач
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Мэргэжлийн
Уул уурхайн маркшейдр Судлаач
Уул уурхайн маркшейдр Мэргэжлийн
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Судлаач
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Мэргэжлийн
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж Судлаач
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж Мэргэжлийн
Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Судлаач
Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Мэргэжлийн
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй Судлаач
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй Мэргэжлийн
ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ Техникийн мэргэжлийн орчуулга Судлаач
Гадаад хэл, шинжлэл Судлаач
МЕХАНИК, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ Металлурги, металлын технологи Судлаач
Машин үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Машин үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Металл судлал, технологи Судлаач
Металл судлал, технологи Мэргэжлийн
Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт Судлаач
Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт Мэргэжлийн
Мехатроник Судлаач
Мехатроник Мэргэжлийн
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Судлаач
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Мэргэжлийн
Механик инженерчлэл Судлаач
Механик инженерчлэл Мэргэжлийн
Био-инженерчлэл Судлаач
Био-инженерчлэл Мэргэжлийн
Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи Судлаач
Авто инженерчлэл Судлаач
Авто инженерчлэл Мэргэжлийн
Авто машины ашиглалт, авто аж ахуй Судлаач
Авто машины ашиглалт, авто аж ахуй Мэргэжлийн
Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл Судлаач
Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл Мэргэжлийн
Нисэх техникийн механик Судлаач
Нисэх техникийн механик Мэргэжлийн
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ Компьютерын ухаан Судлаач
Программ хангамжийн инженерчлэл Судлаач
Компьютерын сүлжээ Судлаач
Кибер аюулгүй байдал Судлаач
Мэдээллийн систем Судлаач
Мэдээллийн технологи Судлаач
Электроникийн инженерчлэл Судлаач
Шуудан холбооны технологи Судлаач
Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл Судлаач
Утасгүй холбооны инженерчлэл Судлаач
Оптик холбооны инженерчлэл Судлаач
Сансрын холбооны инженерчлэл Судлаач
Өргөн нэвтрүүлгийн технологи Судлаач
Компьютерын сүлжээ Мэргэжлийн
Кибер аюулгүй байдал Мэргэжлийн
Компьютерын ухаан Мэргэжлийн
Мэдээллийн систем Мэргэжлийн
Мэдээллийн технологи Мэргэжлийн
Шуудан холбооны технологи Мэргэжлийн
Электроникийн инженерчлэл Мэргэжлийн
Программ хангамжийн инженерчлэл Мэргэжлийн
Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл Мэргэжлийн
Утасгүй холбооны инженерчлэл Мэргэжлийн
Оптик холбооны инженерчлэл Мэргэжлийн
Өргөн нэвтрүүлгийн технологи Мэргэжлийн
Сансрын холбооны инженерчлэл  Мэргэжлийн
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ Боловсрол судлал Судлаач
Боловсрол судлал Мэргэжлийн
Боловсролын удирдлага Судлаач
Боловсролын удирдлага Мэргэжлийн
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ Хоол зүй, шим судлал Судлаач
Хүнсний чанар, аюулгүй байдал Судлаач
Хүнсний чанар, аюулгүй байдал Мэргэжлийн
Хүнсний биотехнологи Судлаач
Хүнсний биотехнологи Мэргэжлийн
Хүнсний микробиологи Судлаач
Хүнсний микробиологи Мэргэжлийн
График дизайн Судлаач
График дизайн Мэргэжлийн
Хувцасны дизайн Судлаач
Хувцасны дизайн Мэргэжлийн
Үйлдвэрлэлийн дизайн Судлаач
Үйлдвэрлэлийн дизайн Мэргэжлийн
Интерьер дизайн Судлаач
Интерьер дизайн Мэргэжлийн
Хэвлэл, медиа үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Хэвлэл, медиа үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт Судлаач
Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт Мэргэжлийн
Арьсны боловсруулалтын технологи Судлаач
Арьсны боловсруулалтын технологи Мэргэжлийн
Арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Ойн инженерчлэл Судлаач
Ойн инженерчлэл Мэргэжлийн
Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж Судлаач
Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж Мэргэжлийн
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж Судлаач
Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж Мэргэжлийн
Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи Судлаач
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи Мэргэжлийн
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ Хэрэглээний математик Судлаач
Хэрэглээний математик Мэргэжлийн
Математик загварчлал Судлаач
Системийн динамик загварчлал Судлаач
Системийн динамик загварчлал Мэргэжлийн
Хэрэглээний физик Судлаач
Химийн инженерчлэл Судлаач
Химийн боловсруулалтын технологи Судлаач
Химийн боловсруулалтын технологи Мэргэжлийн
Нүүрсний боловсруулалтын технологи Судлаач
Нүүрсний боловсруулалтын технологи Мэргэжлийн
Газрын тосны боловсруулалтын технологи Судлаач
Газрын тосны боловсруулалтын технологи Мэргэжлийн
Ховор ба үнэт металлын химийн технологи Судлаач
Ховор ба үнэт металлын химийн технологи Мэргэжлийн
Материал судлал, инженерчлэл Судлаач
Материал судлал, инженерчлэл Мэргэжлийн
Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл Судлаач
Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл Мэргэжлийн
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ Экологийн технологи Судлаач
Экологийн технологи Мэргэжлийн
Сэргээгдэх эрчим хүч Судлаач
Сэргээгдэх эрчим хүч Мэргэжлийн
Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл Судлаач
Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл Мэргэжлийн
Дулааны процессын автоматжуулалт Судлаач
Дулааны процессын автоматжуулалт Мэргэжлийн
Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж Судлаач
Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж Мэргэжлийн
Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем Судлаач
Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем Мэргэжлийн
Цахилгаан системийн автоматжуулалт Судлаач
Цахилгаан системийн автоматжуулалт Мэргэжлийн
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Судлаач
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Мэргэжлийн
Цахилгааны инженер Судлаач
Цахилгааны инженер Мэргэжлийн
Цахилгаан хангамж Судлаач
Цахилгаан хангамж Мэргэжлийн
Эрчим хүчний ухаалаг сүлжээ ба систем Судлаач
Дулааны эрчим хүч ба үйлдвэрлэл Судлаач
Эрчим хүчний технологи ба үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт Судлаач
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ Боловсрол судлал Судлаач
Боловсрол судлал Мэргэжлийн
Боловсролын удирдлага Судлаач
Боловсролын удирдлага Мэргэжлийн
Машин үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Машин үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи Судлаач
Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжлийн
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Судлаач
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Мэргэжлийн
Бизнесийн удирдлага Мэргэжлийн
Цахилгаан системийн автоматжуулалт Судлаач
Цахилгаан системийн автоматжуулалт Мэргэжлийн 
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Судлаач
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Мэргэжлийн 
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж Судлаач
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж Мэргэжлийн