ШУТИС - Цахим сургалт
4/27/2020 11:19:37 AM

2020 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн БСШУС-ын сайдын А/43 тоот тушаалын дагуу зайн сургалтыг “Цахим сургалт” гэсэн нэгдсэн ойлголтоор явуулахыг чиглэл болгосон

ШУТИС - Цахим сургалтад нэвтрэх бол энд дарна уу !!!