ШУТИС-ийн бакалаврын элсэлтийн журам
"ШУТИС-Коосэн" Технологийн коллежийн элсэлтийн журам
ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн элсэлтийн журам