ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТГҮЙ ЭЛСЭХ БҮРТГЭЛ.

  • Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөр/-ээр элсэх, тухайн салбартаа 3-аас доошгүй жил ажилласан 30-аас дээш насны иргэн элсэлтийн ерөнхий шалгалтгүйгээр элсэн суралцах боломжтой.