ШУТИС-ийн 2023-2024 оны бакалаврын элсэлтийн ур чадварын шалгалт авах газрын хаяг, байрлал

2023-06-13
д/д Аймгийн нэр Шалгалт авах газар
1 Архангай Архангай аймаг, Лаборатори 1-р сургуулийн хичээлийн 2 байрны 202 тоот
2 Баян-Өлгий Баян-Өлгий аймаг, 4-р сургууль
3.      Баянхонгор Баянхонгор аймаг, Номгон сургууль /2-р сургууль/
4.      Булган Булган аймаг, Эрдмийн өргөө цогцолбор
5.      Говь-Алтай Говь-Алтай аймаг, 3-р сургууль
6.      Говьсүмбэр Говьсүмбэр аймаг, 1-р сургууль
7.      Дархан-Уул Дархан-Уул аймаг, ДАТС-ийн Номын сан
8.      Дорноговь Дорноговь аймаг, 5-р сургууль
9.      Дорнод Дорнод аймаг,  5-р сургуулийн Бага сургуулийн байр
10.   Дундговь Дундговь аймаг, Боловсрол шинжлэх, ухааны газрын Хурлын танхим
11.   Завхан Завхан аймаг, 1-р сургууль
12.   Орхон "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль
13 Өвөрхангай Өвөрхангай аймаг, Мэргэд сургууль
14.   Өмнөговь Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль буюу Багшийн хөгжлийн төв 207
15.   Сүхбаатар Сүхбаатар аймаг, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 212 тоот
16.   Сэлэнгэ Сэлэнгэ аймаг, 3-р сургууль
17.   Төв Улаанбаатар хот, ШУТИС-ийн Хичээлийн 2-р байр
18.   Увс Увс аймаг, 1-р сургууль
19.   Ховд Ховд аймаг, Цаст-Алтай сургуулийн Номын сан
20.   Хөвсгөл Хөвсгөл аймаг, Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургуулийн Бага сургууль /1-р сургууль/
21.   Хэнтий Хэнтий аймаг, Хэрлэн 4-р сургууль
22 Улаанбаатар хот /Багануур дүүрэг, Налайх дүүрэг/ Улаанбаатар хот, ШУТИС-ийн Хичээлийн 2-р байр