Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл

2024-2025 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгчдийн сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ

Дд Бүрэлдэхүүн сургууль 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) Сургалтын төлбөр төлөх
Банкны нэр Дансны дугаар Хүлээн авагч /данс эзэмшигч/ байгууллагын нэр
1 Барилга, архитектурын сургууль (БАС)  170,000.00 ХХБ 800024747 БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ
2 Геологи, уул уурхайн сургууль (ГУУС)  170,000.00 Голомт банк 8115007020 ШУТИС ГУУС
3 Механик, тээврийн сургууль (МехТС)  170,000.00 Голомт банк 8115103646 ШУТИС МЕХАНИК, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ
4 Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль (МХТС)  170,000.00 ХХБ 2611184513 ШУТИС МХТС
5 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль (ҮТС)  170,000.00 Голомт банк 8115007021 ШУТИС ҮТС
6 Эрчим хүчний сургууль (ЭХС)  170,000.00 Голомт банк 8115007022 ШУТИС ЭХС
7 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль (БуХС)  166,000.00 ХХБ 2611184512 ШУТИС БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ
8 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль (ХШУС)  148,000.00 Голомт банк 8115007023 ШУТИС ХШУС
9 Гадаад хэлний сургууль (ГХС)  148,000.00 Голомт банк 8115007025 ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ
10 Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль (ДаТС)  170,000.00 Голомт банк 4301068352 ШУТИС ДАТС

 

* Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургуулийн (1+3) хамтарсан хөтөлбөрт суралцагчийн 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн хөтөлбөрийг харьяалах бүрэлдэхүүн сургуулиудын 1 кредитийн үнэлгээгээр тооцно.                
                
** Цагийн сургалтаар элсэн суралцаж буй оюутны сургалтын 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын 1 кредитийн үнэлгээг 1.2 коэффициентоор үржүүлсэнтэй тэнцэнэ.                
                
*** Бакалаврын хөтөлбөрт суралцаж буй гадаад оюутны сургалтын 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн сургуулийн бакалаврын сургалтын 1 кредитийн үнэлгээг 1.2 коэффициентоор үржүүлсэнтэй тэнцэнэ.                 
                
**** ШУТИС-д хэрэгжүүлж буй гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад хэл дээр заагдаж буй хичээлийн 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтыйн 1 кредитийн үнэлгээг 2.0 коэффициентоор үржүүлсэнтэй тэнцэнэ.                
 

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр:

ST оюутны код /B англиар/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.

Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба

2024-2025 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн харьяа сургуулиудын сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөр төлөх данс

д.д Харьяа сургууль Түвшин 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) Сургалтын төлбөр төлөх Хүлээн авагч /данс эзэмшигч/ байгууллагын нэр
2024-2025 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан 2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан 2022-2023 ба өмнөх хичээлийн жилд элссэн оюутан Банкны нэр Дансны дугаар
1 Орхон аймаг дахь Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль бакалавр 129000 129000 129000 Капитрон банк 3007000002 Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль
2 Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль бакалавр 170000 157000 157000 Капитрон банк 3017049352 Өм Технологийн дээд сургууль
цагийн сургалт 204000 188400 188400

Тайлбар:

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр: ST оюутны код /англиар/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.

Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба

Төрөөс БЗС-аар дамжуулан ШУТИС-ийн суралцагчдад олгох тэтгэлэг, зээл, буцалтгүй тусламж, дэмжлэг, хөнгөлөлт

 

 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг (Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэгт шалгарсан  суралцагчийн ШУТИС-д суралцах бэлтгэл хөтөлбөрийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг)
 2. Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлэг
  1.  тэргүүлэх чиглэлийн, магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрт суралцагчид  олгох сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг
  2. засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгайлан заасан ахисан түвшний сургалтад дагалдан ажиллах суралцагчийн тэтгэлэг
 3. Засгийн газар хоорондын гэрээгээр суралцагч (гадаад улсаас ШУТИС-д тэргүүлэх, эрэлттэй чиглэлийн үндсэн хөтөлбөрт суралцагчид олгох сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын тэтгэлэг)
 4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч ("Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн"-ийг магадлан итгэмжлэгдсэн үндсэн хөтөлбөрөөр суралцахад олгох сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж)
 5. Зарим эрэлттэй мэргэжлээр суралцагч (нийгмийн салбарын хомсдолтой зарим мэргэжлийн чиглэлээр /нийгмийн ажилтан, хоол зүйч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох  сэтгэл зүйч гэх мэт/ дэд бакалавр, бакалаврын магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр суралцагчид олгох сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг)
 6. Зорилтот бүлгийн суралцагч (Магадлан итгэмжлэгдсэн дэд бакалавр, бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч, зорилтот бүлгийн дараах иргэнд олгох сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж. Үүнд:
 • Бүтэн өнчин
 • Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй
 • Хагас өнчин бөгөөд эцэг эсвэл эх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй өрхийн
 • Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан / /"хөдөлмөрийн чадвараа алдсан" гэдэгт Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн шийдвэрээр хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн буюу 70 болон түүнээс дээш хувь алдсан гэж тогтоосныг тооцно./) гишүүнтэй өрхийн
 • Цаатан, урианхай, тува өрхийн тус бүр 1
 • Нэг гэр бүлийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд бакалаврын үндсэн, магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа тохиолдолд нэг суралцагч тус тус хамаарна.
 1. Сургалтын зээлээр суралцагч (тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэлийн, магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр суралцагчид олгох сургалтын зээл)
 2. Багш, ажилтны хүүхдэд үзүүлэх сургалтын төлбөрийн дэмжлэг (төрийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургууль, политехник коллежид 15-аас доошгүй жил тасралтгүй ажилласан багш, ажилтны нэг хүүхдийг тэргүүлэх ба эрэлттэй мэргэжлийн чиглэлийн, магадлан итгэмжлэгдсэн дэд бакалавр, бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцахад төрөөс үзүүлэх сургалтын төлбөрийн дэмжлэг)
 3. Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөөр суралцагч (орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн ДаТС, харьяа ЭЦДС, ӨмТДС-ийн суралцагчид олгох сургалтын төлбөрийн 50 хувийн буцалтгүй тусламж хэлбэрийн тэтгэлэг болон сургалтын зээл)

/дэлгэрэнгүй мэдээллийг Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 102, 103 дугаар тогтоолуудын хавсралтаас уншина уу/

Боловсролын зээлийн сан холбоос энд дарна уу!!

ШУТИС-ийн Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба

Магадлан итгэмжлэгдсэн бакалаврын хөтөлбөр /дотоод/

д/д Сургууль Индекс Хөтөлбөрийн нэр Тэргүүлэх / Эрэлттэй Дуусах
хугацаа
1 БАС 073204 БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Т 2027.10.07
2 073207 УСНЫ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ Т 2027.10.07
3 073209 БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ Т 2027.10.07
4 БуХС 092301 НИЙГМИЙН АЖИЛ Э 2025.06.26
5 041305 НИЙТИЙН УДИРДЛАГА   2025.06.26
6 101501 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ Э 2027.06.29
7 МехТС 041302 МЕНЕЖМЕНТ(Тээврийн менежмент)   2027.02.21
8 041308 ЛОГИСТИК МЕНЕЖМЕНТ Т 2027.02.21
9 071601 АВТО ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ   2026.04.15
10 071604 АВТО ХӨДӨЛГҮҮРИЙН МЕХАНИК ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ   2026.04.15
11 071603 МАШИНЫ ЭЛЕКТРОН СИСТЕМ   2026.04.15
12 071402 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ Т 2026.04.15
13 071507 МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ   2026.04.15
14 071501 МЕХАНИК ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Т 2027.04.13
15 071506 БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ   2027.04.13
16 МХТС 071407 МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ   2024.06.21
17 071408 УТАСГҮЙ ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Т 2024.06.21
18 071401 ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Т 2024.06.20
19 061303 МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ   2024.12.26
20 061304 МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ Т 2024.12.26
21 071405 ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Т 2024.12.26
22 061202 КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ Т 2024.12.26
23 061201 КОМПЬЮТЕРЫН СҮЛЖЭЭ   2024.12.26
24 ҮТС 072304 НЭХМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ   2025.09.30
25 021203 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДИЗАЙН Э 2024.06.21
26 072104 ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ Э 2025.06.04
27 072105 ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ   2025.06.04
28 051202 БИОТЕХНОЛОГИ Т 2026.04.15
29 051102 МИКРОБИОЛОГИ   2026.04.15
30 072103 ХҮНСНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ Т 2028.06.22
31 021202 ХУВЦАСНЫ ДИЗАЙН   2026.04.15
32 021204 ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН   2028.09.04
33 021106 АНИМЕЙШН, МУЛЬТИМЕДИА ДИЗАЙН Э 2028.09.04
34 072203 ХЭВЛЭЛ, МЕДИА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ   2026.04.15
35 ХШУС 071103 ХИМИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ   2024.06.20
36 071101 ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Т 2028.09.05
37 ГУУС 072401 УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ Т 2028.01.18
38 072902 УУЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ   2028.06.22
39 053204 ГЕОЛОГИ   2029.02.07
40 053209 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ЭРЭЛ ХАЙГУУЛ   2029.02.07
41 ЭХС 078810 ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ Т 2029.03.26
42 071301 СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ Т 2029.07.02
43 071303 ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ   2029.07.02
44 071305 ДУЛААНЫ ПРОЦЕССЫН АВТОМАТЖУУЛАЛТ   2029.07.02
45 071306 ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ   2029.07.02
46 ГХС 023101 ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА   2029.03.07
47 ЭЦДС 072901 УУРХАЙН МАШИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ   2029.03.20
48 072404 АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ T 2029.03.20

 

Магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа хөтөлбөр /дотоод/

0 Сургууль Индекс Хөтөлбөрийн нэр Тэргүүлэх / Эрэлттэй
1 БАС 071205 ХАЯГДАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ Т
2 073104 АРХИТЕКТУР Т
3 073201 УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Э
4 073202 САНТЕХНИКИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Э
5 073203 ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ, КОНДИЦИОНЕР Э
6 ГУУС 072404 АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ Т
7 ҮТС 072301 ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЗАГВАР ЗОХИОН БҮТЭЭЛТ Т
8 072102 ХООЛ ЗҮЙ, ШИМ СУДЛАЛ Э
9 ХШУС 071201 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Т
10 078801 НАНО ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Т

Тайлбар : Магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа явагдаж дууссаны дараа, магадлан итгэмжлэгдсэн тохиолдолд суралцагч нь сургалтын зээл, буцалтгүй тусламж, дэмжлэгт хамрагдана. 

 

Оюутан кредит шууд тооцох шалгалт өгөх :  
•    Оюутан тухайн хичээлийн талаарх мэдлэг, дадлага, чадвараа хангалттай гэж үзвэл кредит шууд тооцох 30 хүртэлх онооны шалгалтанд өөрийн хүсэлтээр орж болно. 
•    Оюутан шалгалтанд орохын өмнө тухайн хичээлийн үнэлгээний 30 хувийн төлбөрийг төлсөн байна.  жнь: S.CEM101 Харилцааны англи хэл 3 кр-ийн шалгалт өгөх бол 0,9 кр-ийн төлбөр төлнө. )
•    Кредит шууд тооцох шалгалтын оноог 3.33 коэффициентоор үржүүлэн уг хичээлийг бүтэн үнэлэх 100 хүртэл оноонд шилжүүлэх ба тухайн хичээлийн кредитийг оюутанд шууд олгоно. (жнь: S.CEM101 Харилцааны англи хэл-ний шалгалт өгч 25 оноо авбал 25*3,33=83.25 B- үнэлгээтэй болно. ). Хэрвээ шалгалтын дүнд сэтгэл хангалуун бус байвал тухайн хичээлийг сонгон судалж болно.
•    Оюутан хичээлийн жилийн нэг улиралд 3 хүртэл хичээлийн кредит шууд тооцох шалгалтанд орох эрхтэй.
•    Оюутан кредит шууд тооцох шалгалт өгөх хичээлийн бүртгэлээ бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын албанд 8-р сарын 15-19-ны хооронд хийлгэнэ. 
•    Кредит шууд тооцох шалгалт 8-р сарын 22-26-ны хооронд зохион байгуулагдана.

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн ба харьяа сургуулиудын сургалтын албаны байршил

д.д Сургуулийн нэр Товчилсон нэр Утасны дугаар Байршил Газрын зураг
1 Барилга, архитектурын сургууль БАС 324590-2006 Хичээлийн 2-р байр 3 давхарт  309 тоот  Google map
2 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль БУХС 70150433 Хичээлийн 5-р байр 1 давхарт 122 тоот  Google map
3 Гадаад хэлний сургууль ГХС 324590-2118 Хичээлийн 1-р байр 3 давхарт 325Б тоот  Google map
4 Геологи, уул уурхайн сургууль ГУУС 324590-2706 Хичээлийн 2-р байр 1 давхарт 22Б тоот Google map
5 Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль ДаТС 70374735 Дархан-Уул аймаг дахь ДаТС-ийн хичээлийн 1-р байр 2 давхарт 210 тоот   Google map
6 Механик, тээврийн сургууль МехТС 70110534 Хичээлийн 7-р байр 1 давхарт 110 тоот  Google map
7 Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль МХТС 70152333 Хичээлийн 6-р байр 1-р давхарт 108 тоот Google map
8 Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль ЭЦДС 75773318 Орхон аймаг дахь ЭЦДС-ийн хичээлийн 1-р байр 1 давхарт 110 тоот  Google map
9 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль ҮТС 324590-2606 Хичээлийн 1-р байр 3 давхарт 300 тоот  Google map
10 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль ХШУС 324590-2306 Хичээлийн 1-р байр 4 давхарт 400 тоот  Google map
11 Эрчим хүчний сургууль ЭХС 324590-2806 Хичээлийн 2-р байр 4 давхарт 412 тоот  Google map
12 Бизнесийн ахисан түвшний сургууль БАТС 70160608 Хичээлийн 5-р байр 4 давхарт Google map
13 Өмнөговь аймаг дахь технологийн дээд сургууль ӨмТДС 70534007 Өмнөговь аймаг дахь ТДС-ийн хичээлийн байр  
14 Коосэн технологийн коллеж КТК 77110096 Хичээлийн 8-р байр 3 давхарт  
15 Нээлттэй боловсролын төв НБТ   Хичээлийн 8-р байр 8 давхарт 802 тоот  Google map

2024-2025 оны хичээлийн жилд элсэгч оюутнуудын зөвлөх багш нарын мэдээлэл

д/д Салбар/Тэнхим Хөтөлбөрийн нэр Зөвлөх багшийн нэр Албан тушаал, зэрэг цол Багш код Утасны дугаар Мэйл хаяг Өрөө
  Барилга, архитектурын сургууль            
1 Архитектурын салбар Архитектур Б.Сэлэнгэ Багш, Магистр A.AR72 99607302 bselenge@must.edu.mn  Хичээлийн II байр,
2-504
2 Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Б.Ариунжаргалан Багш, Магистр A.AR63 99102602 ariunjargalan@must.edu.mn   Хичээлийн II байр,
2-508
3 Барилгын инженерийн салбар Барилгын инженерчлэл Т.Мөнх-Өнөр Ахлах багш, Доктор (Ph.D) A.SC37 88097823 unur@must.edu.mn
 
 Хичээлийн II байр,
2-405,
4 Г.Адъяажав Ахлах багш, Доктор (Ph.D) A.SC100 99069176 adiyajav1020@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-409
5 Э.Даваахүү Багш, Магистр A.SC89 88048886 davaakhuu@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-401б
6 Б.Батзаяа Багш, Магистр A.SC98 99032713 batzayab@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-603
7 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи П.Сэргэлэн Дэд профессор, Доктор (Ph.D) A.SC17 99133271 psergee@must.edu.mn  Хичээлийн Т байр,
Т-104
8 Инженерийн байгууламжийн салбар Авто замын инженерчлэл О.Эрхэмбаяр Багш Магистр A.RB12 95234758 erkhembayar.o@must.edu.mn  Хичээлийн II байр,
2-608
9 Гүүрийн инженерчлэл М.Цас-Оргилмаа Дэд профессор, Доктор (Ph.D) A.RB05 99136631 tsasorgilmaa@must.edu.mn  Хичээлийн II байр,
2-607
10 Усны барилга байгууламж Б.Уранзаяа Дэд профессор, Доктор (Ph.D) A.WE45 94049595 uranzaya@must.edu.mn  Хичээлийн II байр,
2-606
11 Усны нөөц, усжуулалт Г.Батзориг Багш, Магистр A.WE50 99205000 batzorig.scea@must.edu.mn  Хичээлийн II байр,
2-603
12 Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар Усан хангамж, ариутгах татуургын инженерчлэл О.Мядаг  Багш, Магистр A.WHE72 95273399 myadag@must.edu.mn  Хичээлийн II байр, 2-205
13 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер Д.Эрдэнэцэцэг Ахлах багш, магистр A.WHE08 99009564 erdee@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-208а
14 Сантехникийн инженерчлэл Э.Амарбаясгалан Багш, Магистр A.WHE71 80055298 e.amarbayasgalan@must.edu.mn  Хичээлийн II байр, 2-205
15 Хаягдал боловсруулах технологи Б.Лхагвадулам Дэд профессор, Доктор (Ph.D) A.WHE57 99236512 lkhagvadulam@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-205
  Бизнесийн удидлага, хүмүүнлэгийн сургууль          
16 Бизнесийн удидлагын салбар  Бизнесийн удирдлага  Ц.Мөнхтуяа  Багш, Магистр D.IM07 99095306 ts.munkhtuya@must.edu.mn Хичээлийн V байр, 5-201
17 Бизнесийн удирдлага (БНСУ.Сөүлийн Шинжлэх ухаан технологийн үндэсний ИС)  Т.Тамир Багш, Магистр I.TM42 99641983 tamir_sto@must.edu.mn Хичээлийн V байр, 5-202
18 Санхүү, банк Б.Бат-Эрдэнэ Багш, Магистр D.BA47 88034640 baterdene.b@must.edu.mn Хичээлийн V байр, 5-309
19 Маркетинг Ч.Энх-Амар Багш, Магистр D.BA37 91917917 amaka8899@gmail.com Хичээлийн V байр, 5-202
20 Хүний нөөцийн менежмент С.Соёл-Эрдэнэ Ахлах багш, Магистр D.PT13 88109118 soyol-erdene@must.edu.mn Хичээлийн V байр, 5-204
21 Нийгмийн ухааны салбар  Нийгмийн ажил  Ч.Должинсүрэн Ахлах багш, Доктор (Ph.D)  K.SS90 88027108 doljinsuren012@gmail.com Хичээлийн V байр, 5-403
22 Нийтийн удирдлага Т.Нямдулам Багш, Магистр D.BA24 99051877 nyamdulam12@gmail.com Хичээлийн V байр, 5-402
23 Олон нийттэй харилцах ажил  Д.Ариунтогос Багш, Магистр K.SS98 99010712 ariuntogosd@gmail.com Хичээлийн V байр, 5-117
24 Сэтгэл судлал  Ж.Нямаа Ахлах багш, Магистр K.SS70 99098292 nyamaa12345@yahoo.com Хичээлийн V байр, 5-210
25 Технологийн менежментийн салбар Менежмент Д.Содномзул Ахлах багш, Магистр G.TL11 99018459 zul@must.edu.mn Хичээлийн V байр, 5-301
26 Үйлдвэрлэлийн менежмент Б.Баттулга Ахлах багш, Доктор (Ph.D)  I.TM08 99177652 b.battulga7812@gmail.com Хичээлийн V байр, 5-306
27 Аялал жуулчлал Б.Алтанхуяг Ахлах багш, Доктор (Ph.D)  K.SS48 98041279 mongol0412@gmail.com Хичээлийн V байр, 5-302
  Геологи, уул уурхайн сургууль            
28  Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар Өрөмдлөгийн инженерчлэл Ц.Удвалхорлоо Багш, Магистр C.PE39 99030877 udvalkhorloo@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-103
29 Газрын тосны инженерчлэл С.Сийлэгмаа Ахлах багш, магистр C.PE29 96064667, 80287260 ssiilegmaa@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-312
30 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл В.Алимаа Дэд профессор, доктор (Ph.D) C.PE02 99052511 alimaav@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-104a
31 Хийн инженерчлэл А.Баасанжаргал Ахлах багш, доктор (Ph.D) C.PE05 99185616 a.baasanjargal@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн VIII байр, 206
32 Геодези Геодези Э.Ганзориг Салбарын эрхлэгч, доктор (Ph.D) H.GS76 99767782 ganzo0209@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-235
33 Геодези (БНХАУ.Шандуны Шинжлэх ухаан технологийн ИС хамтарсан 2+2) С.Жаргалмаа Багш, Магистр H.GS48 88089004 sjargalmaa@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-227
34 Газар зохион байгуулалт Б.Гантулга Багш, Магистр H.GS18 99141733 blgnsrn@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-227
35 Геологи, гидрогеологийн салбар Геологи Б.Батхишиг Дэд профессор, доктор (Ph.D) C.ME17 99841522 bkhishig@must.edu.mn  ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-225a
36 Гидрогеологи Д.Энхбаяр Салбарын эрхлэгч, доктор (Ph.D) C.HG13 80044109 denkhbayar@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-223a
37 Геофизик Х.Цээдулам Дэд профессор, доктор (Ph.D) C.ME08 95031604 cee@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-426
38 Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул Б.Батхишиг Дэд профессор, доктор (Ph.D) C.ME17 99841522 bkhishig@must.edu.mn  ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-225a
39 Инженер геологи, геотехник Д.Энхбаяр Салбарын эрхлэгч, Доктор (Ph.D) C.HG13 80044109 denkhbayar@must.edu.mn ШУТИС. Хичээлийн I байр, 1-223a
40 Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Т.Биндэръяа Багш, Магистр H.EL10 91990374 binderya@must.edu.mn ШУТИС-ийн 2-р байр 2-216 тоот
41 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Д.Далайцэцэг Багш, Магистр H.MP10 99060756 dalaitsetseg@must.edu.mn ШУТИС-ийн 2-р байр 2-222 тоот
42 Уурхайн машин тоног төхөөрөмж Г.Энхжаргал Багш, Магистр H.EM28 99892989 g.enkhjargal@must.edu.mn ШУТИС-ийн 2-р байр 2-212 тоот
43 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй Б.Лодоншарав Багш, Магистр H.EM25 99059290 lodonsharav@must.edu.mn ШУТИС-ийн 2-р байр 2-212 тоот
44 Уурхайн технологийн салбар Уул уурхайн ашиглалтын технологи Ц. Ариунжаргал Дэд профессор, Доктор (Ph.D) H.MP17 94117733 ts.ariunjargal@must.edu.mn  ШУТИС. Хичээлийн II байр, 2-029 A
45 Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ. Фрайбергийн уул уурхайн академи хамтарсан 3+2) Б. Тамир Багш, Магистр H.MI47 95091868 tamir4us@gmail.com   ШУТИС. Хичээлийн II байр, 2-029 Б
46 Уул уурхайн геотехник П. Нарантуяа Дэд профессор, Доктор (Ph.D) H.MI27 99196097 pnarantuya@must.edu.mn    ШУТИС. Хичээлийн Т байр, 203
47 Уул уурхайн маркшейдер Г. Уранбайгаль Салбарын эрхлэгч, Доктор (Ph.D) H.GS28 99768089 uranbaigali@must.edu.mn  ШУТИС. Хичээлийн II байр, 2-023
  Механик, тээврийн сургууль            
48 Тээврийн салбар Авионик  Б.Алтан-Өлзий  Дадлагажигч багш, магистр G.AH21 80323822 altansukh@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.
7-215 
49 Нисэх техникийн механик 
50 Авто инженерчлэл  Н.Мөнхзул  Ахлах багш, Доктор (Ph.D)  G.AM09 99027025 munkhzul@must.edu.mn Хичээлийн VII байр. 7-226
51 Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл 
52 Зүтгүүр, зүтгүүрийн аж ахуй  Ж.Азжаргал Ахлах багш, Доктор (Ph.D) G.CE08 99548877 azjargal@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-226
53 Нийлүүлэлтийн сүлжээ, логистик С.Ариунбаяр Дэд профессор, Доктор (Ph.D) G.TL15 88012359 ariunbayar@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-305
54 Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалт 
55 Механик, мехатроникийн салбар  Барилга замын машин төхөөрөмж О.Эрдэнэ-очир   Дэд профессор, Доктор (Ph.D) G.IM11  99078678,  O.Erdene-Ochir@must.edu.mn Хичээлийн VII байр. 7-116
56 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт  Д.Батсүх  Ахлах багш, магистр  G.IM03 99089170 D.Batsukh@must.edu.mn Хичээлийн VII байр. 7-116
57 Машины электрон систем  Ц.Баярсайхан  Ахлах багш, Доктор (Ph.D) G.ME04 99106807 bayarsaikhan@must.edu.mn Хичээлийн VII байр. 7-204
58 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт   
59 Техникийн механикийн тэнхим  Механик инженер /Япон.Нагаокагиийн технологийн ИС хамтарсан 2.5+2 / П.Цэрэнчимэд  Дэд профессор, Доктор (Ph.D) E.TM35 91929307 tserenchimed.p@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-403
60 Механик инженерчлэл  П.Өлзийсайхан  Салбарын эрхлэгч, Доктор (Ph.D) E.TM16 99089677 ulziisaikhan_p@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-401
61 О.Эрдэнэ-очир  Дэд профессор, Доктор (Ph.D)  G.IM11 99078678 O.Erdene-Ochir@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-116
62 Б.Жавхлан  Ахлах багш, Доктор (Ph.D) G.MP21 99158226 javkhaa@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-221
63 Механик инженерчлэл /БНСУ.Сөүлийн шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний ИС хамтарсан 2+2/ Ц.Жаргалмаа Багш, Магистр E.TM69 88772020 jargalmaa_e69@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-401
64 Механик инженерчлэл /БНСУ.СүнЧонХан ИС хамтарсан 2+2/ С.Дэлгэрмаа Ахлах багш, Доктор (Ph.D) E.TM51 99282763 deegii_m@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-401
65 Механик инженерчлэл /БНСУ.Ханбат ИС хамтарсан 2+2/ Б.Должинсүрэн Ахлах багш, магистр  E.TM10 99708979 doljinsuren@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-401
66 Машин үйлдвэрлэлийн салбар  Машин үйлдвэрлэлийн технологи  Ц.Оюунцэцэг Ахлах багш, магистр  G.MP06 99181083 ts_oyuntsetseg@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-223
67 Металлурги, металлын технологи  М.Дэлгэрмаа Профессор, Доктор (Ph.D) G.MP01 99089277 deegii_m@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-223
68 Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи  О.Галаа  Дэд профессор, Доктор (Ph.D) G.MP04 99186996 galaa@must.edu.mn Хичээлийн VII байр.7-221
69 Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи (БНСУ.Гунжугийн ИС хамтарсан 3+1)
  Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль          
70 Компьютерын ухааны салбар Компьютерын ухаан Ч.Даариймаа Дадлагажигч
багш, Магистр
J.EE21  85551185 chdaariimaa@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 6-304
71 Программ хангамжийн инженерчлэл А.Отгонбаяр Багш, Магистр F.SW02  94100149 otgonbayar.a@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 6-304
72 Хиймэл оюун ухаан Д.Золзаяа Дэд профессор,
Доктор (Ph.D)
D.SW43  99228822 zolzaya@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 6-304
73 Мэдээллийн сүлжээ,аюулгүй байдлын салбар Кибер аюулгүй байдал Б.Дэнсмаа Ахлах багш, Доктор (Ph.D) F.NS02 99007493 densmaa@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 310
74 Кибер аюулгүй байдал (БНСУ.Сүн Чон Хян ИС хамтарсан 2+2) Б.Мөнхбаяр Салбарын эрхлэгч, Доктор (Ph.D) D.HW08 99007493 munkhbayar.b@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 305
75 Компьютерын сүлжээ Г.Баяр Ахлах багш, Магистр J.IT22 99084860 bayar.g@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 310
76 Мэдээллийн технологийн салбар Өгөгдлийн ухаан  М.Тунгалаг Ахлах багш, Магистр J.IT33 99192186 tungalag@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 312
77 Мэдээллийн систем Д.Сарангэрэл Дэд профессор, Доктор (Ph.D) D.IS08 99723552 saran@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 314
78 Мэдээллийн технологи Б.Ариунзаяа Ахлах багш, Доктор (Ph.D) J.IT13 89016683 b.ariunzaya@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 312, 319
79 Холбооны салбар Mультимедиа технологи А.Мөнхбат Багш, Магистр F.CN12 88062273 munkhbat@must.edu.mn  Хичээлийн VI байр,
 6-306 
80 Iot /зүйлсийн интернэт/ технологи С.Батдалай Дэд профессор, Доктор (Ph.D) J.TC23 99007855 batdalai@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 6-324
81 Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл Ш.Ганболд Дэд профессор, Доктор (Ph.D) J.TC18 99001064 sh_ganbold@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 6-128
82 Утасгүй холбооны инженерчлэл Ч.Оюу Ахлах багш, Магистр J.RC25 80084583 oyu_ch@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 6-216
83 Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл (ОХУ.Мэдээлэл холбооны техникийн ИС хамтарсан 2+2) Ц.Ариунаа Ахлах багш, Магистр J.TC13 85113021 optic2009@yahoo.com Хичээлийн VI байр, 6-401
84 Утасгүй холбооны инженерчлэл (ОХУ.Мэдээлэл холбооны техникийн ИС хамтарсан 2+2)
85 Электроникийн салбар Электроникийн инженерчлэл Ц.Сугир Багш, Магистр D.HW17 99818389 sugir@must.edu.mn Хичээлийн VI байр, 6-318
86 Робот ба хиймэл оюун ухаан Ч.Батчулуун Ахлах багш, Магистр J.ES02 88559252 ch.batchuluun@must.edu.mn  Хичээлийн VI байр, 6-311
  Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль            
87 Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар Хоол зүй, шим судлал Г.Солонго Ахлах багш, Доктор (Ph.D) L.FB26 94049944 gsolongo@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, 1-537
88 Хүнсний чанар, аюулгүй байдал С.Энх-Ундраа Багш, Магистр L.FB23 91109210 undraa_s@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, 1-437
89 Микробиологи  С.Дэлгэрмаа Дэд профессор, Доктор (Ph.D) L.FB11 99753310 delgermaa_s@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, 1-437
90 Биотехнологи Д.Соёл Ахлах багш, Доктор (Ph.D) L.FB18 86080295 soyol_d@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, 1-437
91 Дизайны салбар График дизайн Д.Нарантогтох Дэд профессор, Доктор (Ph.D) I.TD10 99085411 Narantogtokh@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-201
92 Анимейшн, мультимедиа дизайн А.Цэрэндулам Багш, Магистр I.CD40 99231245 tserendulam@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-216
93 Хувцасны дизайн Л.Ишдорж Ахлах багш, Магистр I.FD04 88810024 Ishdorj@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-215
94 Үйлдвэрлэлийн дизайн Б.Дэлгэрцэцэг Ахлах багш, Доктор (Ph.D) I.ID04 99906014 delgerekh@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-201
95 Интерьер дизайн Б.Энхбат Ахлах багш, Доктор (Ph.D) I.CD11 95115505 enkhbat_b@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-304
96 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар Хэвлэл, медиа үйлдвэрлэлийн технологи Б.Баянжаргал Ахлах багш, Магистр I.LI21 91995592 bayanjargal_b@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-319
97 Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи А.Тунгалаг Ахлах багш, Доктор (Ph.D) I.WS26 99667443 a.tungalag@must.edu.mn  Хичээлийн XI байр, 11-204
98 Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи,загвар зохион бүтээлт Р.Юмжирмаа Ахлах багш, Магистр I.FD06 99298224 yumjirmaa_r@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-215
99 Арьсны боловсруулалт, үйлдвэрлэлийн технологи М.Баяр Салбарын эрхлэгч, Доктор (Ph.D), дэд профессор I.CT03 88081367 m_bayar@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-207
100 Текстилийн инженерчлэл Р.Бадмаанямбуу Ахлах багш, Доктор (Ph.D) I.TD02 99997671 badmaa@must.edu.mn  Хичээлийн X байр, 10-315
101 Ойн инженерчлэл Б.Баярцэцэг Ахлах багш, Доктор (Ph.D), дэд профессор I.WS22 99903723 Bayartsetseg@must.edu.mn  Хичээлийн XI байр, 11-204
102 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж Д.Пүрэвмагнай Ахлах багш, Магистр I.LI11 96638295 magnai@must.edu.mn  Хичээлийн IV байр, 4-319
103 Хүнсний инженерчлэлийн салбар Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи Ц.Минжмаа Багш, Магистр L.FT53 99148485, 86148485 minjmaa_ts@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, 1-636
104 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи Г.Долгорсүрэн Сургалтын мастер, Магистр L.FP17 88008163 dolgorsuren_g@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, 1-237
105 Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж Б.Солонго Ахлах багш, Доктор (Ph.D) L.FM11 98309108 solongo_b@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, 1-237
  Хэрэглээний шинжлэх, ухааны сургууль          
106 Математик Статистик Т.Гэрэлтуяа Ахлах багш, Магистр E.MT19 99292943 gereltuya.t@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, I-302a
107 Статистик (БНХАУ.Баруун Хойд Политехникийн ИС хамтарсан 2+2) Т.Цэвээнгэрэл Багш, Магистр E.MT67 99018091 tseveengerel@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, I-417
108 Статистик /Герман хэлээр/ Х.Отгондорж Ахлах багш, Доктор (Ph.D) E.MT40 99034852 otgondorj@must.edu.mn  Хичээлийн I байр, I-302a
109 Химийн инженерчлэлийн салбар Химийн инженерчлэл Х.Золтуяа Ахлах багш, Доктор (Ph.D) F.CT85 91955566 kh.zoltuya@must.edu.mn Хичээлийн I байр, 1-119
110 Химийн инженерчлэл  (БНХАУ.Баруун Хойд Политехникийн ИС хамтарсан 2+2) М.Цэцэгжаргал Ахлах багш, Доктор (Ph.D) F.CT33 96655564 tsetsegjargal@must.edu.mn Хичээлийн I байр, 1-412
111 Химийн боловсруулалтын технологи Б.Мөнхпүрэв Сургалтын мастер, Доктор (Ph.D) F.CT34 88752530 munkhpurev@must.edu.mn Хичээлийн T байр, T-304
112 Нүүрсний боловсруулалтын технологи Х.Серикжан Багш, Магистр F.CT37 88086920 syerikjan@must.edu.mn Хичээлийн T байр, T-304
113 Газрын тос боловсруулалтын технологи Э.Бат-Эрдэнэ Ахлах багш, Доктор (Ph.D) F.CT53 99748003 et_baterdene@must.edu.mn Хичээлийн T байр, T-304
114 Материал судлал, инженерчлэл Р.Долгоржав Багш, Магистр F.CT67 94086681 dolgorjav@must.edu.mn Хичээлийн T байр, T-403
115 Физик  Наношинжлэх ухаан инженерчлэл Д.Отгонбаяр Ахлах багш, Доктор (Ph.D) F.PH90 90153045 dotgonbayar@must.edu.mn Хичээлийн Т байр, Т-501а
116 Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл (үндсэн, БНХАУ.Нанжин Аж үйлдвэрийн ИС хамтарсан 2+2 / М.Амгалан Багш, Доктор (Ph.D) F.PH32 89095989 amgalan@must.edu.mn Хичээлийн I байр, I-425
117 Хэрэглээний физик  Ц.Байгальмаа Ахлах багш, Доктор (Ph.D) F.MS07 99798978 baigali5@must.edu.mn Хичээлийн I байр, I-405
  Эрчим хүчний сургууль            
118 Цахилгаан техникийн салбар Цахилгаан системийн автоматжуулалт Б.Түвшинбаяр Багш, Доктор (Ph.D) M.AU47 88093013 tuvshinbayar.b@must.edu.mn Хичээлийн VIII байр, 8-601
119 Цахилгаан электроник Б.Нямбаяр Ахлах багш, Доктор (Ph.D) M.AU13 99059419 b_nyambayar@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-315
120 Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж ашиглалт М.Бумбат Ахлах багш, Доктор (Ph.D) M.EC46 88969790 boka.bumbat@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-515a
121 Дулааны инженерийн салбар Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл А.Түмэнбаяр  Багш, Доктор (Ph.D) M.PS05 99020313 tumee_79@must.edu.mn Хичээлийн 2-р байр, 630
122 Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл (БНХАУ.Хойд Хятадын эрчим хүчний ИС хамтарсан 2+2) Ш.Энхбаяр  Багш, Доктор (Ph.D) M.PS10 94490717 enkhbayar.sh@must.edu.mn  Хичээлийн 2-р байр 630
123 Дулаан процессын автоматжуулалт Л.Атарцэцэг Багш, Магистр M.TP11 88054211 l.atartsetseg@must.edu.mn  Хичээлийн 2-р байр 509
124 Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем Э.Оюу-Эрдэнэ Багш Доктор (Ph.D) M.HD33 91588998 ouyerdene.enkh@gmail.com  Хичээлийн 2-р байр 633
125 Үйлдвэр хотын дулаан хангамж Г.Нарандулам Багш Магистр M.PS13 88251927 gnajandulamg@gmail.com Хичээлийн 2-р байр 633
126 Шинэ, сэргээгдэх эрчим хүчний салбар Сэргээгдэх эрчим хүч Г.Мөнгөншагай Ахлах багш, Доктор (Ph.D) M.EC49 95053305 Mungunshagai@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-632
127 Сэргээгдэх эрчим хүч (БНХАУ.Хойд Хятадын эрчим хүчний ИС хамтарсан 2+2) Х.Сарангэрэл Профессор, Доктор (Ph.D), Дэд профессор M.EC08 99087723 sarangerel@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-420
128 Цахилгааны инженерийн салбар Цахилгааны инженерчлэл Н.Жигжидсүрэн Ахлах багш, Доктор (Ph.D) M.ES08 99054941 bnjigee@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-625
129 Э.Энхсайхан Дэд профессор, Доктор (Ph.D)  M.ES16 86078706 enkhsaikhan@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-420б
130 Цахилгаан хангамж Э.Байгаль Багш, Доктор (Ph.D) M.TD23 95944822 baigali@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-615
131 Ж.Ням Сургалтын мастер (багш) Доктор (Ph.D) M.TD22 94954616 j_nyam@must.edu.mn Хичээлийн VIII байр, 8-506
132 Цахилгаан хангамж  (БНХАУ.Хойд Хятадын эрчим хүчний ИС хамтарсан 2+2) Ж.Нандагсамба Ахлах багш, Доктор (Ph.D) M.HV03 99085196 namdagsamba@must.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-615
  Гадаад хэлний сургууль            
133 Ази судлалын салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад хэл) Ц.Эрдэнэзаяа Ахлах багш, Доктор (Ph.D) B.RS78 88008635 mglzhaya@gmail.com Хичээлийн I байр, 1-324
134 Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос хэл) З.Эрдэнэсүрэн Багш, Доктор (Ph.D) T.AS102 99273030 erdenesuren@msue.edu.mn Хичээлийн II байр, 2-610
135 Гадаад хэлний орчуулга (Япон хэл) Л.Сарангэрэл Багш B.JS24 99837228 saraa0707@must.edu.mn Хичээлийн I байр, блок 303
136 Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи хэл) Л.Амгалан Ахлах багш, Магистр B.ES51 99398669 amgalan.lkhundev@gmail.com Хичээлийн I байр, 1-323
  Дархан-уул аймаг дахь Технологийн сургууль          
137 Инженерчлэлийн салбар Бизнесийн удирдлага А.Ундрах Ахлах багш, Магистр N.IM11 99082141 Undrakh_oi@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн II байр 307
138 Менежмент Л.Отгончимэг Багш, Магистр N.IM31 99026891 aaniukhai@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн II-307
139 Механик инженерчлэл (ДаТС, МехТС-ийн хамтарсан 1+3) М.Эрдэнэ-Очир Багш, Магистр N.MP16 99541129 erdeneochir@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн I байр 229
140 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Ц.Баярмаа Багш, Магистр N.MP14 99374037 bayarmaa@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн I байр 229
141 Машин үйлдвэрлэлийн технологи Б.Мөнх-Эрдэнэ Сургалтын мастер, Магистр N.MP69 99297836 monkherdene@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн I байр 128
142 Технологийн салбар Хүнсний чанар, аюулгүй байдал Н.Болорцэцэг Ахлах багш, доктор (Ph.D) N.FT17 99399328 bolor@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн II байр 206
143 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи Н.Болорцэцэг Ахлах багш, доктор (Ph.D) N.FT17 99399328 bolor@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн II байр 206
144 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Г.Ариунболд Багш, Магистр N.MI46 99393794 ariunbold@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн II байр 206
145 Усан хангамж, ариутгах татуургын инженерчлэл Б.Уянга Багш, Магистр N.SI15 99068067 Uyanga@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн II байр 110
146 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер Б.Сэлэнгэ Багш, Магистр N.SI08 99107607 selenge@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн II байр 110
147 Барилгын инженерчлэл Н.Эрдэнэбаяр Багш, Магистр N.SI31 99098158 erdenebayar@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн II байр 110
148 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи С.Болортуяа Ахлах багш, доктор (Ph.D) N.MS15 96990999 bolortuya@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн I байр 312
149 Авто замын инженерчлэл (ДаТС, БАС-ийн хамтарсан 1+3) С.Болортуяа Ахлах багш, доктор (Ph.D) N.MS15 96990999 bolortuya@stda.edu.mn ДаТС Хичээлийн I байр 312
150 Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбар Кибер аюулгүй байдал (ДаТС, МХТС-ийн хамтарсан 2+2) Э.Итгэлсайхан Багш, Магистр N.IM07 94909911 itgelsaikhan@stda.edu.mn ДаТС. Хичээлийн II байр, 2-210
151 Мэдээллийн систем (ДаТС, МХТС-ийн хамтарсан 2+2) Э.Итгэлсайхан Багш, Магистр N.IM07 94909911 itgelsaikhan@stda.edu.mn ДаТС. Хичээлийн II байр, 2-210
152 Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл  Л.Оюунчимэг Багш, Магистр N.EL12 99376045 loyunaa@stda.edu.mn ДаТС. Хичээлийн II байр, 2-106
153 Цахилгаан системийн автоматжуулалт Ц.Алтанзул Сургалтын мастер, Магистр N.EL17 96051056 zultulip@stda.edu.mn ДаТС. Хичээлийн II байр, 2-408
154 Цахилгааны инженерчлэл Х.Идэр Багш, Магистр N.EL08 99051628 ider.kh@stda.edu.mn ДаТС. Хичээлийн II байр, 2-306
155 Цахилгаан хангамж (ДаТС, ЭХС-ийн хамтарсан 1+3) Х.Идэр Багш, Магистр N.EL08 99051628 ider.kh@stda.edu.mn ДаТС. Хичээлийн II байр, 2-306
156 Программ хангамжийн инженерчлэл Д.Сарантуяа Ахлах багш, Магистр N.IM05 99286300 saraa@stda.edu.mn ДаТС. Хичээлийн II байр, 2-210
157 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Ч.Сугаррагчаа Дэд профессор, доктор (Ph.D) N.MI06 88094625, 99134564 sugaraa@stda.edu.mn ДаТС. Хичээлийн II байр, 2-106

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн элсэлтийн бүртгэл, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх “Call Center” 77111757

2024-2025 оны хичээлийн жилд бакалаврын цагийн (эчнээ) сургалтад шинээр элсэгчдийн сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөр төлөх данс 

*Гадаад оюутны сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ

д.д Бүрэлдэхүүн сургууль 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) Сургалтын төлбөр төлөх Хүлээн авагч /данс эзэмшигч/ байгууллагын нэр
Банкны нэр Дансны дугаар
1 Барилга, архитектурын сургууль (БАС)    204,000.00 ХХБ 800024747 БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ
2 Геологи, уул уурхайн сургууль (ГУУС)    204,000.00 Голомт банк 8115007020 ШУТИС ГУУС
3 Механик, тээврийн сургууль (МехТС)    204,000.00 Голомт банк 8115103646 ШУТИС МЕХАНИК, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ
4 Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль (МХТС)    204,000.00 ХХБ 2611184513 ШУТИС МХТС
5 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль (ҮТС)    204,000.00 Голомт банк 8115007021 ШУТИС ҮТС
6 Эрчим хүчний сургууль (ЭХС)    204,000.00 Голомт банк 8115007022 ШУТИС ЭХС
7 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль (БуХС)    199,200.00 ХХБ 2611184512 ШУТИС БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛЬ
8 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль (ХШУС)    177,600.00 Голомт банк 8115007023 ШУТИС ХШУС
9 Гадаад хэлний сургууль (ГХС)    177,600.00 Голомт банк 8115007025 ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ
10 Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль (ДаТС)    204,000.00 Голомт банк 4301068352 ШУТИС ДАТС

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр:

ST оюутны код /B англиар/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.

Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба

Түгээмэл асуулт, хариулт:

 

Бүртгэлийн дугаар, нууц үг гэж юу вэ?

Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгуулагчид олгосон элсэлтийн шалгалтын бүртгэлийн дугаар болон нууц үг юм.   

 

Бүртгэлийг нууц дугаарыг хэрхэн сэргээх вэ?

Боловсролын үнэлгээний төвийн веб-д нэвтрэх хэсэгт хандаж сэргээнэ.

 

2 удаа ЭЕШ өгсөн бол аль бүртгэлээр бүртгүүлэх вэ?

Хамгийн сүүлд бүртгүүлсэн ЭШ-ын бүртгэлийн дугаараар бүртгүүлнэ. Харин өмнөх дугаараар бүртгүүлсэн бол сүүлд өгсөн ЭШ-ын оноог регистрийн дугаараар нь Боловсролын үнэлгээний төвөөс  ШУТИС шууд татаж авах боломжтой учраас дахин бүртгүүлэх шаардлагагүй.  

 

Ур чадварын шалгалт өгөхөд юуг бэлтгэж очих вэ?

Гар утас эсхүл таблет (интернэтэд холбогдох боломжтой, дататай байх), иргэний үнэмлэх, зургийн планшет, хатуу, зөөлөн балын харандаа (HB, 2B, 3H),  баллуур бэлтгэж ирнэ.

 

Ур чадварын шалгалтын оноог тооцуулж болох уу?

БШУЯ-аас хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын болон улсын төрөлжсөн олимпиадад эхний 5 байрт шалгарсан бүртгүүлэгчийн ур чадварын оноог шууд тооцно. Ур чадварын оноог дүйцүүлэн тооцох олимпиадын мэдээллийг элсэлтийн комисс тодорхойлж, элсэлтийн веб сайтаар түгээнэ.

 

Ур чадварын шалгалт өгөх байраа хэрхэн мэдэх вэ?

Улаанбаатар хот /Багануур, Налайх, Багахангай дүүрэг орно/ болон Төв аймгаас бүртгүүлэгч нь  Улаанбаатар хотын Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль дээр ур чадварын шалгалт өгнө.  Хөдөө орон нутгийн бүртгүүлэгч нь тухайн орон нутагт ур чадварын шалгалтыг өгнө. Шалгалт авах газрын мэдээллийг Элсэлтийн веб хуудсаар дамжуулан хүргэнэ.   

 

Суурь болон дагалдах шалгалтын босго оноо хэд вэ?

Суурь болон дагалдах оноо нь  ШУТИС-ийн Улаанбаатар  хотын бүрэлдэхүүн сургуулийн хувьд 480 /зарим хөтөлбөрийн хувьд оноо 440-450/, орон нутгийн сургуулийн хувьд 420 онооноос багагүй байна. /Элсэлтийн журам харна уу/

 

Онооны жагсаалтыг яаж тооцож гардаг бэ?    

Суурь шалгалтад тооцох 2 хичээлийн хамгийн өндөр оноотой хичээлийн оноог 70%, дагалдах хичээлийн шалгалтад тооцох 2 хичээлийн хамгийн өндөр оноотой хичээлийн оноог 30%-д тооцож нийлбэр оноог гаргана.

 

ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн төгсөгчийг хэрхэн элсүүлэх вэ?

ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн төгсөгчийг тухайн бүрэлдэхүүн харьяа сургуулийн суурь болон дагалдах шалгалтад тооцохоор заасан хичээлүүдээс Элсэлтийн шалгалт өгч, ШУТИС-ийн босго оноог хангасан тохиолдолд элсүүлнэ.

  

Ирээдүйн инженер болон техник технологийн олимпиадын байр эзэлсэн бол яах вэ ?

Элсэлтийн шалгалтаа амжилттай өгч, хөтөлбөрт заасан босго оноог хангасан тохиолдолд, элсэлтийн комиссын шийдвэрээр хөтөлбөр сонгуулна.

 

Бүртгэлийн хураамж болон багц цагийн төлбөр хэд вэ?

 1. Бүртгэлийн хураамж 20000 ба ур чадварын шалгалт тооцох хөтөлбөрт бүртгүүлсэн бол 25000 төгрөг

Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн хураамжийг нэг удаа төлж ШУТИС-ийн хөтөлбөрийн жагсаалтаас 10 хүртэл хөтөлбөрт бүртгүүлэх боломжтой. Элсэлтийн бүртгэл хаах хугацаанаас өмнө сонгосон хөтөлбөрийн жагсаалтыг 2 удаа өөрчилж болно.

 1. Элсэх эрх баталгаажуулах 1 кредит /багц цаг/-ийн төлбөр 170000 төгрөг

Бүртгүүлэгч нь 1 багц цагийн төлбөрийг төлснөөр элсэх эрх баталгаажна. Тухайн төлбөр нь суралцагчийн сургалтын төлбөрт тооцогдоно.

 

Хэрхэн бүртгэлийн хураамж төлөх вэ?

Бүртгүүлэгч нь 2 аргаар төлбөр төлөх боломжтой. Үүнд:

 1. Банкны картаар төлөх
 2. Интернэт банкаар төлбөр төлөх

Банк

Дансны дугаар

Дансны нэр

1

Хаан банк

5107009927

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

2

Голомт банк

8115100004

ШУТИС Төв

 

Шилжүүлэх гүйлгээний утга /төлбөрийн зориулалт хэсэгт бүртгүүлэгчийн БҮТ-ийн бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаараа заавал бичнэ. Гүйлгээний утга/төлбөрийн хэсэгт системд нэвтэрдэг бүртгэлийн дугаараа зөв бичсэн тохиолдолд 5-10 минутын дотор бүртгэл хүчин төгөлдөр болно.  

 

Элсэгчдэд олгох хөнгөлөлт, тэтгэлэг хэрхэн олгох вэ?

 

Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан элсэгчийн өргөдөл, материалыг комисс хянаж, шаардлага хангасан элсэгчдэд элсэлтийн журамд заасан хувь хэмжээгээр тэтгэлэг олгох шийдвэр гарган захирлын тушаалаар баталгаажуулна.

 1. ШУТИС-ийн Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг олгох сонгон шалгаруулалт явуулж, шаардлага хангасан элсэгчдэд 1 удаа 30 хүртэл багц цагийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно.
 2. ШУТИС-ийн хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн чиглэлээр БШУЯ-наас тогтоосон Олон улсын болон уулсын олимпиадад оролцож 1-5 байр эзэлсэн элсэгчдэд эхний хичээлийн жилийн 30 цаг цагийн сургалтын төлбөрийн  (50-100) хүртэл хувийн тэтгэлэг олгоно. Тэтгэлэгт тооцох олимпиадын мэдээллийг элсэлтийн комисс тодорхойлно.
 3. Суурь болон дагалдах хичээлд тооцуулсан хичээл тус бүрд 700-750 оноо авсан бол 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 50%, 751-775 оноо авсан бол 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 75%, 776-800 оноо авсан бол 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 100%-ийн тэтгэлэг тус тус олгоно.
 4. Улаанбаатар хот, Дархан-Уул аймаг, Орхон аймаг дахь ШУТИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль төгссөн элсэгч суурь болон дагалдах хичээлд тооцуулсан хичээл тус бүрд 650-699 оноо авсан бол 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 50%, 700-749 оноо авсан бол 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 75%,  750 ба түүнээс дээш оноо авсан бол 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 100%-ийн тэтгэлэг олгоно.

 

Оюутны хөгжлийн зээл, буцалтгүй тусламжид хэрхэн хамрагдах вэ?

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрэлттэй, тэргүүлэх мэргэжлээр элссэн элсэгч Засгийн газрын 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 102, 103 дугаар тогтоолын дагуу холбогдох материалыг бүрдүүлж, ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албаны  Боловсролын зээлийн сан хариуцсан ажилтанд хандана.

 

Оюутны байрны талаар мэдээлэл

Улаанбаатар хотод Оюутны 4 байр байдаг.  Оюутны байранд орох хүсэлтэй элсэгчдийг  8-р сарын сүүлийн долоо хоногт ШУТИС-ийн веб буюу www.must.edu.mn - аар оюутны байрны онлайн бүртгэлд бүртгүүлдэг.