1 -р бүлгийн мэргэжил сонголт эхлэхэд

үлдлээ!

Анхааруулга:

3, 4, 5 -р бүлгийн мэргэжил сонголтоос хоцорсон, сонгож амжаагүй элсэгчид журмын дагуу 2020.07.11-нээс эхлэн 2020.07.16-н хүртэл 9.00-18.00 цагийн хооронд үргэлжлүүлэн мэргэжил сонголтоо хийх боломжтой.

Мэргэжил сонголтын хуваарь Мэргэжил сонгох зааварчилгаа (программтай ажиллах)

МАТЕМАТИК, ФИЗИК, ХИМИ, ГАДААД ХЭЛ, НИЙГЭМ хичээлүүдийн ЭЕШ-ын босго оноо 400-с дээш бол ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургуульд элсэх боломжтой. 70374735, 94374455, 80374455

ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ БУСАД МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ