ШУТИС-ийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.


ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд элсэлтийн босго оноо хүрээгүй элсэгчдийг 2019 оны 7 дугаар сарын 16-наас эхлэн инженерийн бэлтгэл ангид бүртгэнэ.
Бүрэлдэхүүн сургуулиудтай холбоо барих:

Бүрэлдэхүүн сургууль Холбоо барих
Барилга архитектурын сургууль 99807513, 99887140
Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль 99851624
Геологи, уул уурхайн сургууль 94935820
Механик, тээврийн сургууль 99831985
Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль 70152333
Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль 11-324590 дотуур утас 2606
Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 89440577
Эрчим хүчний сургууль 11-324590 дотуур утас 2806
Гадаад хэлний сургууль 99087972, 99159034
Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль 89895911

Инженер, технологийн салбарт ажиллаж байгаа залуучуудыг ШУТИС-ийн инженерийн бэлтгэлийн оройн ангид 2019 оны 8 дугаар сарын 15-наас эхлэн бүртгэнэ. Холбоо барих: 11-324319

ХӨТӨЛБӨР БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

  • - 06 сарын 28-ны 14:00 -с 07-р сарын 10-ны 17:00 цаг хүртэл явагдана. Зөвхөн Улаанбаатар хотоос хуваарь авсан элсэгчид www.elselt.edu.mn вэб сайтаар боловсролын үнэлгээний төвийн бүртгэл рүү ханддаг ЕШ дугаар, нууц үгээр нэвтэрч онлайнаар хөтөлбөр баталгаажуулна.

ШУТИС-ийн Улаанбаатар хотын бүрэлдэхүүн сургуулиудад ЭЕШ босго оноо буюу тухайн бүлгийн аль нэг хичээл 480 хүрэхгүй байгаа тохиолдолд ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль болох Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуульд бүртгүүлэх боломжтой. Энд дарж хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.;