ЗАРЛАЛ

БШУСайдын 2021 он 07-р сарын 20-ны өдрийн шийдвэрийн дагуу ШУТИС-ийн элсэлтийн бүртгэл 2021 оны 08-р сарын 23-ний өдрийг хүртэл сунгав. ШУТИС-ийн Бакалаврын элсэлтийн шинэчилсэн журам

ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ