МАГИСТРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн нэр Судлаач  Мэргэжлийн
1 Архитектур + +
2 Хот байгуулалтын архитектур + +
3 Барилгын инженерчлэл + +
4 Барилгын геотехник +  
5 Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи + +
6 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи + +
7 Гүүрийн инженерчлэл + +
8 Усны барилга, байгууламж + +
9 Авто замын инженерчлэл + +
10 Хаягдал боловсруулах технологи + +
11 Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ + +
12 Сантехникийн инженерчлэл + +
13 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер + +
Хөтөлбөрийн нэр Судлаач  Мэргэжлийн
1 Санхүү +  
2 Бизнесийн удирдлага +  
3 Үйлдвэрлэлийн менежмент + +
4 Менежмент +  
5 Хүний нөөцийн менежмент + +
6 Төрийн удирдлага +  
7 Төрийн захиргаа +  
8 Маркетинг +  
9 Хөрөнгийн үнэлгээ + +
10 Аялал жуулчлал +  
Хөтөлбөрийн нэр Судлаач  Мэргэжлийн
1 Сэтгэл судлал + +
2 Нийтийн удирдлага + +
3 Олон нийттэй харилцах ажил + +
4 Нийгмийн ажил + +
5 Соёл судлал + +
Хөтөлбөрийн нэр Судлаач  Мэргэжлийн
1 Өрөмдлөгийн инженерчлэл + +
2 Газрын тосны инженерчлэл + +
3 Хийн инженерчлэл + +
4 Геодези + +
5 Газрын кадастр + +
6 Геологи + +
7 Гидрогеологи + +
8 Геоэкологи + +
9 Геофизик + +
10 Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул + +
11 Инженер геологи, геотехник + +
12 Уул уурхайн ашиглалтын технологи + +
13 Уул уурхайн маркшейдр + +
14 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи + +
15 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж + +
16 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт + +
17 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй + +
Хөтөлбөрийн нэр Судлаач  Мэргэжлийн
1 Техникийн мэргэжлийн орчуулга  +  
2 Гадаад хэл, шинжлэл  +  
Хөтөлбөрийн нэр Судлаач  Мэргэжлийн
1 Металлурги, металлын технологи +  
2 Машин үйлдвэрлэлийн технологи + +
3 Металл судлал, технологи + +
4 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт + +
5 Мехатроник + +
6 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт + +
7 Механик инженерчлэл + +
8 Био-инженерчлэл + +
9 Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи +  
10 Логистик менежмент + +
11 Авто инженерчлэл + +
12 Авто машины ашиглалт, авто аж ахуй + +
13 Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл + +
14 Нисэх техникийн механик + +
Хөтөлбөрийн нэр Судлаач  Мэргэжлийн
1 Компьютерын ухаан + +
2 Программ хангамжийн инженерчлэл + +
3 Компьютерын сүлжээ + +
4 Кибер аюулгүй байдал + +
5 Мэдээллийн систем + +
6 Мэдээллийн технологи + +
7 Электроникийн инженерчлэл + +
8 Шуудан холбооны технологи + +
9 Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл + +
10 Утасгүй холбооны инженерчлэл + +
11 Оптик холбооны инженерчлэл + +
12 Сансрын холбооны инженерчлэл  + +
13 Өргөн нэвтрүүлгийн технологи + +
Хөтөлбөрийн нэр Судлаач  Мэргэжлийн
1 Боловсрол судлал + +
2 Боловсролын удирдлага + +

Хөтөлбөрийн нэр

Судлаач

Мэргэжлийн

1

Хоол зүй, шим судлал

+

 

2

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

+

+

3

Хүнсний биотехнологи

+

+

4

Хүнсний микробиологи

+

+

5

График дизайн

+

+

6

Хувцасны дизайн

+

+

7

Үйлдвэрлэлийн дизайн

+

+

8

Интерьер дизайн

+

+

9

Хэвлэл, медиа үйлдвэрлэлийн технологи

+

+

10

Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи

+

+

11

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

+

+

12

Арьсны боловсруулалтын технологи

+

+

13

Арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи

+

+

14

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

+

+

15

Ойн инженерчлэл

+

+

16

Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж

+

+

17

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж

+

+

18

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

+

+

19

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

+

+

Хөтөлбөрийн нэр

Судлаач

Мэргэжлийн

1

Хэрэглээний математик

+

+

2

Математик загварчлал

+

 

3

Системийн динамик загварчлал

+

+

4

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл

+

+

5

Хэрэглээний физик

+

 

6

Химийн инженерчлэл

+

 

7

Химийн боловсруулалтын технологи

+

+

8

Нүүрсний боловсруулалтын технологи

+

+

9

Газрын тосны боловсруулалтын технологи

+

+

10

Ховор ба үнэт металлын химийн технологи

+

+

11

Материал судлал, инженерчлэл

+

+

Хөтөлбөрийн нэр

Судлаач

Мэргэжлийн

1

Экологийн технологи

+

+

2

Сэргээгдэх эрчим хүч

+

+

3

Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл

+

+

4

Дулааны процессын автоматжуулалт

+

+

5

Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж

+

+

6

Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем

+

+

7

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

+

+

8

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

+

+

9

Цахилгааны инженер

+

+

10

Цахилгаан хангамж

+

+

11

Эрчим хүчний ухаалаг сүлжээ ба систем

+

 

12

Дулааны эрчим хүч ба үйлдвэрлэл

+

 

13

Эрчим хүчний технологи ба үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

+

 

Хөтөлбөрийн нэр

Судлаач

Мэргэжлийн

1

Боловсрол судлал  /НБТ/

+

+

2

Боловсролын удирдлага /НБТ/

+

+

3

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

+

+

4

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

+

+

5

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

+

+

6

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

+

+

7

Бизнесийн удирдлага

+

 

8

Металлург, металлын технологи

+

+