ЭЕШ-гүй өдрийн ангийн шууд элсэлт (30-аас дээш настай, аль нэг мэргэжлээр 5-аас дээш жил ажилласан болон өмнө нь дипломын эсвэл бакалаврын боловсрол эзэмшсэн иргэд)-ийн бүртгэл сунгалаа

2023-08-14

ЭЕШ-гүй өдрийн ангийн шууд элсэлт (30-аас дээш настай, аль нэг мэргэжлээр 5-аас дээш жил ажилласан болон өмнө нь дипломын эсвэл бакалаврын боловсрол эзэмшсэн иргэд)-ийн цахим бүртгэлийг 2023 оны VIII/20 хүртэл сунгалаа.