ШУТИС-иас Зэргийн бус сургалтад санал болгож буй хичээлүүд

2023-2024 хичээлийн жил.Хавар

Хичээлийн код Хичээлийн нэр Кредит Улирал Бүрэлдэхүүн сургууль
1 E.MMM203     Цахилгаан хэлхээний онол I  3 Хавар МехТС
2 E.MM200 Инженерийн програмчлал 3 Хавар МехТС
3 E.MMM206 Мехатроникийн үндэс 3 Хавар МехТС
4 E.MS220 Механик хэлбэлзлийн онол 3 Хавар МехТС
5 E.MS326 Хийц оновчлол, найдварт ажиллагаа 2 Хавар МехТС
6 E.PEM202     CAD/CAM I 3 Хавар МехТС
7 E.PE208 Машины эд ангийг сэргээн засварлах технологи 2 Хавар МехТС
8 E.PE234 Металлургийн үндэс 3 Хавар МехТС
9 E.PE205 Инженерийн үйл II 1 Хавар МехТС
10 E.PEM208 Зураг төслийн автоматжуулсан систем 3 Хавар МехТС
11 E.TRB306 Альтернатив хөтлүүрийн систем 2 Хавар МехТС
12 E.TRC202 Аэродинамик  3 Хавар МехТС
13 E.TR385 Гибрид, цахилгаан зүтгүүр 3 Хавар МехТС
14 E.TRM200 Логистикийн үндэс 3 Хавар МехТС
15 E.TR420 Бизнесийн төсөл, тооцоо 3 Хавар МехТС
16 E.TRM331 Тээвэр, логистикийн зардлын удирдлага 3 Хавар МехТС
17 E.TRM336 Нийлүүлэлтийн хэлхээний менежмент 3 Хавар МехТС
18 S.MWM201 Металл судлал, гагнуурын технологи 3 Хавар МехТС
19 G.BNM104 Шим судлалын үндэс 1 Хавар ҮТС
20 G.DDM101 Монголын урлагийн түүх 3 Хавар ҮТС
21 G.DDM106 Загварчлал 2 Хавар ҮТС
22 G.BNM214 Биоаюулгүй үндэс 2 Хавар ҮТС
23 S.MHM101 Монголын түүх 3 Хавар БуХС
24 S.SDM203 Барилгын зураг, CAD"  2 Хавар БАС
25 A.EEM211 Ногоон барилгын төлөвлөлт 3 Хавар БАС
26 A.EEM303 Бие даасан ус хангамж ариун цэврийн байгууламж 2 Хавар БАС
27 A.EEM332 Барилгын хаягдал боловсруулалт 2 Хавар БАС
28 A.ARA202 Архитектурын 3 хэмжээст загварчлал  3 Хавар БАС
29 S.CFM100 Програмчлалын үндэс (Си) 3 Дурын МХТС
30 F.CSM215 Хиймэл оюун ухааны үндэс 3 Дурын МХТС
31 F.FEM100 Электроникийн үндэс 3 Хавар МХТС
32 F.EEM200 Цахилгаан ба электрон техникийн үндэс 3 Хавар МХТС
33 F.CNM341 Холбооны систем 3 Дурын МХТС
34 F.CND202        Мультимедиа студийн технологи 3 Хавар МХТС
35 F.ITM202         Веб зохиомж 3 Дурын МХТС
36 S.DSM101        Өгөгдлийн аналитик 3 Дурын МХТС
37 S.CFM101 Алгоритм ба программчлал (Python) 3 Дурын МХТС
38 F.NSM101 Unix/Linux үйлдлийн систем  3 Дурын МХТС
39 F.NSM201 Компьютерын сүлжээ 3 Дурын МХТС
40 H.MTA304 Олон хэмжээст статистик 3 Хавар ХШУС
41 H.MTA320 Актуар математик 3 Хавар ХШУС
42 S.PSM201 Магадлалын онол ба математик статистик 3 Хавар ХШУС
43 S.ODM201 Ердийн дифференциал тэгшитгэл 3 Хавар ХШУС
44 S.IMM200 Математик тооцооллын үндэс 3 Хавар ХШУС
45 S.NAM201 Тооцон бодох математик 3 Хавар ХШУС
46 H.PH309 Хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжил 3 Хавар ХШУС
47 H.PH319 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт 3 Хавар ХШУС
48 H.PHM213 Наношинжлэх ухаан ба технологи 3 Хавар ХШУС
49 S.PHM101 Физик 1 3 Хавар ХШУС
50 C.PEM200 Газрын тосны аж үйлдвэрийн үндэс 3 Хавар ГУУС
51 C.PD344 Газрын тосны уламжлалт бус эх үүсвэрүүд 3 Хавар ГУУС
52 C.GSM209 Газрын эрх зүй 2 Хавар ГУУС
53 C.MIM200 Уулын үйлдвэрлэлийн технологийн үндэс 3 Хавар ГУУС
54 C.MID280 Эрдсийн бүтээгдэхүүний зах зээл, арилжааны хэлбэрүүд 3 Хавар ГУУС
55 C.ME347 Ашигт малтмалын боловсруулалтын технологи 3 Хавар ГУУС
56 C.MIM201 Уурхайн геомеханикийн үндэс 3 Хавар ГУУС