БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хөтөлбөр
 1.  

Бизнесийн удирдлага

 1.  

Менежмент

 1.  

Металлурги, металлын технологи

 1.  

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

 1.  

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

 1.  

Барилга замын машин төхөөрөмж

 1.  

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

 1.  

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

 1.  

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

 1.  

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

 1.  

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

 1.  

Барилгын инженерчлэл

 1.  

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

 1.  

Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер

 1.  

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

 1.  

Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл

 1.  

Цахилгааны инженер

 1.  

Программ хангамжийн инженерчлэл

 1.  

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

 1.  

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

дирдлага

 

 1.  

Менежмент

 1.  

Металлурги, металлын технологи

 1.  

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

 1.  

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

 1.  

Барилга замын машин төхөөрөмж

 1.  

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

 1.  

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

 1.  

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

 1.  

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

 1.  

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

 1.  

Барилгын инженерчлэл

 1.  

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

 1.  

Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер

 1.  

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

 1.  

Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл

 1.  

Цахилгааны инженер

 1.  

Программ хангамжийн инженерчлэл

 1.  

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

 1.  

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт