ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн элсэлтийн журам